افتخارات
برخی از افتخارات رزینهای صنعتی ایران


 

گواهینامه‌ها

گواهینامه‌های بین المللی گروه صنعتی پژوهشی رزین‌های صنعتی ایران