سال 1402 مبارک

هدیه ای که در دست شماست، با نیت افزایش آگاهی جمعی در درباره مسائل زیست محیطی تقدیم شده است. گروه صنعتی پژوهشی رزین های صنعتی ایران با همکاری شرکت کانادایی ایکول، رد پای کربنی خود را در سال 1401 محاسبه کرده و از طریق کاشت درخت آن را خنثی کرده است.

گروه صنعتی و پژوهشی رزین های صنعتی ایران از بدو فعالیت خود در سال 1354 در راستای انجام ماموریت ها و رسالت خود، حفظ و صیانت از محیط زیست را سرلوحه فعالیت های خویش قرارداده و با استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی همگام با سازمان محيط زيست در جهت اجراي كامل الزامات قانوني محيط زيست قدم برداشته است. این مجموعه سالیانه به کاشت بیش از پنجاه اصله درخت در محیط کارخانه همت ورزیده و برای سال روز تولد هر یک از کارکنان خود، یک اصله درخت به آنان هدیه می دهد.

خلاصه ای از فهرست اقدامات گروه صنعتی و پژوهشی رزین های صنعتی ایران در راستای مدیریت سبز و حفاظت از محیط زیست به شرح ذیل می باشد:

  • افزایش آگاهی درباره مسائل زیست محیطی برای پرسنل و همکاران از طریق برگزاری سمینارهای دوره ای
  • کاشت سالیانه بیش از 150 اصله درخت در محیط کارخانه واقع در شهر صنعتی کاوه
  •  تفکیک زباله های خشک و تر و بازیافت اصولی در دفتر مرکزی و کارخانه
  • کنترل وضعیت مصرف آب، برق و گاز
  • استفاده از به روزترین تکنولوژی های موجود برای کاهش آلایندگی در خطوط تولیدی
  •  عدم استفاده از کودهای شیمیایی و سینتتیک در نگهداری فضای سبز مجموعه
  • استفاده از آبیاری قطره ای و متمرکز برای نگهداری فضای سبز مجموعه
  • سرمایه گذاری بر پروژه های زیست محیطی و سبز