انواع چسب بر پایه حلال

انواع چسب برپایه حلال
  • محصول مورد نیاز بر اساس تجهیزات و شرایط مصرف قابل فرموله شدن است.
  • بسته بندی : ظروف طبق سفارش مشتری
  • برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا آنالیز فنی با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا آنالیز فنی با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نمایید.